previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Odbieranie odpadów komunalnych, posegregowanych w specjalistycznych workach z folii lub pojemnikach, będzie następowało z posesji. Istnieje również możliwość przekazania do ogólnie dostępnych dla wszystkich mieszkańców punktów selektywnego zbierania odpadów (dzwony, kosze) zlokalizowanych na terenie miasta.
Pojemniki lub worki należy umieszczać na terenie nieruchomości z której zbierane są odpady, w miejscu wyodrębnionym, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma należy wystawić je w dniu odbioru na wjeździe na nieruchomość lub chodnik przed wejściem na nieruchomość. Pojemniki lub worki należy ustawić tak, aby nie powodować uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości i osób trzecich.
Worki dostępne są w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przy ul. Polanowskiej 43 w Sławnie bądź u pracowników odbierających odpady komunalne.