Od 01 marca 2019 r. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sławnie Nr V/31/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. obowiązują stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :

  1. 7,00 zł miesięcznie od 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
  2. 6,70 zł miesięcznie od 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Aby prawidłowo podać ilość zużywanej wody z nieruchomości, należy obliczyć całoroczne zużycie wody z roku poprzedniego  (korzystając z otrzymanych faktur za zużycie wody) następnie dzieląc całoroczne zużycie przez 12 m-cy tak aby otrzymać 1/12 zużycia wody (średnie zużycie) .

1/12 zużycia wody mnożymy przez obowiązującą stawkę. np.

72 m3  : 12  =  6 m3 X 6,70 = 42,20 zł  miesięcznie

Ilość zużytej wody oraz wysokość opłaty wpisuje się się z dwoma  miejscami po przecinku, uwzględniając zaokrąglenia  zgodnie z zasadami matematyki ( w przypadku jeżeli trzecia cyfra po przecinku to „5” lub więcej drugą liczbę po przecinku zaokrąglamy o 1 w gorę np. 

6,37  m   x  6,70 stawka   = 42,679  zaokrąglamy  i  = 42,68 zł