Kontakt

Urząd Miasta Sławno

ul .Marii Curie-Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sławnie

ul. Polanowska 43, 76-100 Sławno