Harmonogram wywozu odpadów w zabudowie jednorodzinnej

Odpady segregowane w workach

Harmonogram wywozu odpadów w zabudowie wielorodzinnej

Odpady wielkogabarytowe

Odbiór w dniach – 31.01.2019, 28.02.2019, 29.03.2019, 18.04.2019, 23.05.2019, 27.06.2019, 29.07.2019, 29.08.2019, 27.09.2019, 25.10.2019, 22.11.2019 oraz 19.12.2019

Odpady segregowane
  • szkło i papier w pojemnikach – Odbiór odpadów odbywał się będzie według potrzeby opróżniania pojemników, minimum raz na cztery tygodnie.
  • tworzywa sztuczne w pojemnikach – Odbiór odpadów odbywał się będzie w jeden raz w tygodniu, w okresie od 01
    maja do 30 września, w pozostałych miesiącach raz na dwa tygodnie.

Inne

Przeterminowane leki

Punkty odbioru przeterminowanych leków prowadzony jest w każdej aptece na terenie miasta Sławno. Odbiór odpadów odbywał się będzie w ostatnim tygodniu każdego miesiąca

Odpady niebezpieczne oraz odpady budowlane i inne

Odbiór odpadów następował będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 17 oraz w soboty w godz. 8-14 w gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w siedzibie MPGKiM Sp. z o.o. przy ul. Polanowskiej 43 w Sławnie.

Zużyte baterie
    Punkty odbioru zużytych baterii prowadzony jest w placówkach użyteczności publicznej, tj. w:
  • miejskich szkołach,
  • miejskich przedszkolach,
  • Urzędzie Miejskim w Sławnie przy ul. M.C Skłodowskiej 9.

Pobierz cały harmonogram