Harmonogram wywozu odpadów w zabudowie jednorodzinnej

Odpady segregowane w workach

Harmonogram wywozu odpadów w zabudowie wielorodzinnej

Odpady wielkogabarytowe

Odbiór w dniach – 27.01.2020, 24.02.2020, 23.03.2020, 28.04.2020, 26.05.2020, 19.06.2020, 21.07.2020, 18.08.2020, 22.09.2020, 27.10.2020, 24.11.2020 oraz 14.12.2020.

Odpady segregowane
  • szkło i papier w pojemnikach – Odbiór odpadów odbywał się będzie według potrzeby opróżniania pojemników, minimum raz na cztery tygodnie.
  • tworzywa sztuczne w pojemnikach – Odbiór odpadów odbywał się będzie w jeden raz w tygodniu, w okresie od 01
    maja do 30 września, w pozostałych miesiącach raz na dwa tygodnie.

Inne

Przeterminowane leki

Punkty odbioru przeterminowanych leków prowadzony jest w każdej aptece na terenie miasta Sławno. Odbiór odpadów odbywał się będzie w ostatnim tygodniu każdego miesiąca

Odpady niebezpieczne oraz odpady budowlane i inne

Odbiór odpadów następował będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 17 oraz w soboty w godz. 8-14 w gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w siedzibie MPGKiM Sp. z o.o. przy ul. Polanowskiej 43 w Sławnie.

Zużyte baterie
    Punkty odbioru zużytych baterii prowadzony jest w placówkach użyteczności publicznej, tj. w:
  • miejskich szkołach,
  • miejskich przedszkolach,
  • Urzędzie Miejskim w Sławnie przy ul. M.C Skłodowskiej 9.

Pobierz cały harmonogram